Alwis Finanse

Pożyczka Gotówkowa / Konsolidacja

Stan Cywilny:
Wykształcenie:
Imię: Nazwisko:
mail:    
PESEL: miejsce urodzenia
imię ojca: Nazwisko rodowe:
imię matki: Nazwisko rodowe matki:
Nr dowodu osobistego: data ważności dowodu:
wydany przez:
drugi dokument tożsamości: nr drugiego dokumentu:
wydany przez:
ilość dzieci na utrzymaniu:
rozdzielność majątkowa:
nazwa banku:
numer konta:


Adres zameldowania

Miejscowość: Kod pocztowy:
Ulica: Nr domu:
Województwo:
Telefon komórkowy: operator:
Telefon domowy
(stacjonarny)
Od kiedy zamieszkuje pod
obecnym adresem (data zamieszania):

Adres korespondencyjny

Miejscowość: Kod pocztowy:
Ulica: Nr domu:

Wnioskuję o pożyczkę

w kwocie:
Ilość rat:OŚWIADCZAM, ŻE UZYSKUJĘ DOCHODY Z TYTUŁU:


Zatrudnienie na:
Na czas:
Na etat:
od: do:

pełna nazwa zakładu:
NIP: REGON:
Miejscowość: Kod pocztowy:
Ulica: Nr domu:
Telefon:
wynagrodzenie netto:wynagrodzenie brutto:
Stanowisko kredytobiorcy:
całkowity staż pracy: miesięcy
data wystawienia zaświadczenia: imię i nazwisko
osoby wystawiającej
zaświadczenie:
Emerytura: w wysokości (netto) zł         od kiedy:
nr legitymacji
Renta stałej* / czasowej*
od dnia do dnia
w wysokościzł netto, nr legitymacji
Prowadzenie działalności gospodarczej: od dnia
NIP
REGON
nazwa i adres firmy, nr wspisu do ewidencji dzialalności gospodarczej, nr telefonu
dochody w wysokościzł netto miesięcznie;
Prowadzenia gospodarstwa rolnego:
od dnia
dochody w wysokościzł netto miesięcznie,
Wielkość hektara przeliczeniowego
nazwa organu wydającego
zaświadczenie o dochodach


Aktualne zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek innych (alimentów) wynoszą:


nazwa placówki handlowej/Agenta
telefon


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)